Dit wordt aangeboden door

Overig aanbod

Zie ook

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek wordt verricht als wordt ingeschat dat het voor de start van een behandeling en voor het oplossen van het probleem zinvol is om meer te weten over het functioneren van het kind. Middels diagnostisch onderzoek wordt getracht om de vraag “wat is er aan de hand?” te beantwoorden. Voornaamste doel van diagnostiek is om met elkaar te komen tot een gedeelde visie op wat er allemaal meespeelt in het functioneren van het kind of de jongere. Welke factoren zijn van invloed op het functioneren en hoe hebben deze factoren al dan niet met elkaar te maken?

Onderdelen van het diagnostisch onderzoek kunnen onder meer de volgende zijn:

Na het diagnostisch onderzoek vindt er een adviesgesprek of terugkoppelingsgesprek plaats waarin de bevindingen uit het onderzoek met elkaar besproken worden. Zo nodig vinden er meerdere gesprekken plaats. Als het nuttig wordt geacht kan er tevens een adviesgesprek op school plaatsvinden. Hierbij is/zijn de ouder(s) altijd aanwezig. In de adviesgesprekken wordt onder meer besproken of het zinvol is om met een therapie te starten en zo ja welke vorm van therapie of begeleiding het meest passend geacht wordt.

Alle therapeuten bieden, in verschillende vorm, het verrichten van diagnostisch onderzoek aan. 

Terug naar Jong Lorentz