Annemarijn Boersma

Annemarijn Boersma is kinder- en jeugdpsychiater, systeemtherapeut i.o. en heeft een EMDR certificaat met aantekening kind en jeugd.

Zij volgde haar opleiding tot psychiater in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en deed de vervolgopleiding tot kinder- en jeugdpsychiater bij de Bascule, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Amsterdam.

Naast het Lorentzhuis, werkt zij bij Psygro waar zij op een algemene polikliniek kinderen, jeugdigen en gezinnen met uiteenlopende problematiek behandeld.

Tijdens haar opleiding tot psychiater merkte Annemarijn dat de omgeving van iemand van groot belang is om een probleem goed te begrijpen en te behandelen.

Een goede samenwerking vindt zij essentieel; samen onderzoeken welke problemen en veranderwensen er zijn en welke betekenis dit heeft voor iedereen in het gezin. Zij kijkt verder dan alleen symptomen en een “diagnose”, zonder dat zij daarbij het belang van goede diagnostiek uit het oog verliest. Zij houdt hierbij korte lijnen met school, collega’s en andere hulpbronnen (uiteraard alleen met toestemming).

Waar de psychiatrie vaak de focus legt op wat er niet goed gaat, biedt het systemisch denken tevens ruimte voor (veer)kracht en hulpbronnen.

Annemarijn ervaart dat het combineren van beide denkkaders meer mogelijkheden biedt om samen tot veranderingen te komen.

In gezins-en relatiebehandelingen zoekt zij graag samen wegen om patronen te doorbreken en op een andere manier met elkaar te communiceren waardoor er een nieuw evenwicht kan ontstaan en weer meer verbinding met elkaar gevoeld kan worden.

Dit alles doet zij vanuit een vriendelijke, laagdrempelige en open houding waarbij ze probeert een veilige werkrelatie op te bouwen met ruimte voor feedback.

Terug naar Jong Lorentz

Overige Jong Lorentz medewerkers