Marie Thérèse van Aanhold

Marie-Therese van Aanhold heeft in de ambulante ggz en in de verslavingszorg gewerkt voordat zij in 1996 met haar eigen praktijk ,gevestigd in het Lorentzhuis, begon. Ze werkt zowel met individuele clienten als met gezinnen en partnerrelaties. Systeemtherapie blijft haar boeien vanwege de individuele dynamiek en de specifieke patronen die mensen in het contact met anderen ontwikkelen. Haar belangstelling gaat de laatste jaren toenemend uit naar de volgende 2 aandachtsgebieden: Het werken volgens de methode van Geweldloos Verzet, met gezinnen met pubers die een gedragsprobleem hebben. En het werken volgens de methode van de EFT: Emotionally Focused Therapy voor partners evenals voor ouders en hun kinderen, welke is gebaseerd op de hechtingstheorie. In deze vorm van therapie worden negatieve patronen in de emotionele verbondenheid met anderen onderzocht en veranderd. Naast haar werkzaamheden als psychotherapeut is Marie-Therese sinds 2011 ook werkzaam als supervisor voor de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie).
Psychotherapie kan volgens haar worden gezien als een uitnodiging om met mildheid en compassie in het leven te staan en naar jezelf en anderen te kijken. Het zoeken naar mogelijkheden tot verandering en/of de acceptatie van zowel jezelf als de ander blijft een zeer interessant doel van haar werk.

Praktische informatie Marie-Therese van Aanhold:

Hulp aan kinderen, jongeren, ouders en gezinnen:

met ingang van 1 januari '18 contracten uitsluitend met gemeenten Haarlem, Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal, Aerdenhout, Beverwijk, Velsen, IJmuiden.

Hulp aan volwassenen/paren:

uitsluitend een contract met zorgverzekeraar Zilveren Kruis/Achmea.

Voor therapie bij Marie-Therese die niet gedeclareerd kan worden bij gemeenten of zorgverzekeraars zijn de kosten voor de cliënten zelf volgens het tarief van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) voor 'onverzekerd product'.

Dit NZA tarief bedraagt in 2018: € 101,03 per 45 min en € 202,06 per 90 min.

Actuele aanmeldingswachttijd per 15 september 2018

GEEN RUIMTE VOOR NIEUWE AANMELDINGEN

Terug naar Lorentzhuis

Overige Lorentzhuis medewerkers