Marie Thérèse van Aanhold

Marie-Therese van Aanhold heeft in de ambulante ggz en in de verslavingszorg gewerkt voordat zij in 1996 met haar eigen praktijk ,gevestigd in het Lorentzhuis, begon. Ze werkt zowel met individuele clienten als met gezinnen en partnerrelaties. Systeemtherapie blijft haar boeien vanwege de individuele dynamiek en de specifieke patronen die mensen in het contact met anderen ontwikkelen. Haar belangstelling gaat de laatste jaren toenemend uit naar de volgende 2 aandachtsgebieden: Het werken volgens de methode van Geweldloos Verzet, met gezinnen met pubers die een gedragsprobleem hebben. En het werken volgens de methode van de EFT: Emotionally Focused Therapy voor partners evenals voor ouders en hun kinderen, welke is gebaseerd op de hechtingstheorie. In deze vorm van therapie worden negatieve patronen in de emotionele verbondenheid met anderen onderzocht en veranderd. Naast haar werkzaamheden als psychotherapeut is Marie-Therese sinds 2011 ook werkzaam als supervisor voor de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie).
Psychotherapie kan volgens haar worden gezien als een uitnodiging om met mildheid en compassie in het leven te staan en naar jezelf en anderen te kijken. Het zoeken naar mogelijkheden tot verandering en/of de acceptatie van zowel jezelf als de ander blijft een zeer interessant doel van haar werk.

Heeft contracten met: Achmea, VGZ (uitsluitend Specialistische GGZ), Multizorg

Terug naar Lorentzhuis

Overige Lorentzhuis medewerkers