Docenten

Aanmelding

Voor cursussen in het Lorentzhuis kunt u zich het hele jaar door schriftelijk aanmelden door middel van een brief met uw motivatie en curriculum vitae naar het secretariaat van het Lorentzhuis.

Voor incompany-trainingen kunt u een offerte aanvragen bij de docent van de betreffende cursus, via het secretariaat van het Lorentzhuis.

Kosten

Kosten: € 1750,-- ( inclusief reader met artikelen).

Annuleringsregeling

 

Klachtenregeling

U kunt onze klachtenregeling hier downloaden.

Complexiteit van psychopathologie en huiselijk geweld in relaties (40 uur)

De cursussen systeemtherapie&psychiatrie en familiaal huiselijk geweld zijn samengevoegd in deze nieuwe cursus.

Hulpverleners die werken met mensen met psychopathologie hebben vaak onvoldoende oog voor escalaties en geweldsdynamieken. En hulpverleners die werken met geweld hebben vaak onvoldoende oog voor psychopathologie. Het gaat hier om complexe problematiek waarvoor een systemische visie en aanpak onontbeerlijk is.

Belangrijke onderwerpen zijn:

• De spanning tussen diagnostiek van geweld en psychopathologie in relatie tot  systemisch onderzoeken en interveniëren.
• Werken vanuit drie ordeningen van denken en handelen:

     -oorzaak-gevolg (wat is oorzaak van het probleem/ diagnose)
     -probleem in de context (samenhangen zien)
     -directe ervaring (werken met ervaring in het moment)

• Het in kaart brengen van destructieve gedragspatronen in de familie
• Therapeutische interventies bij complexe problematiek
• Aandacht voor de invloed van trauma
• Stimuleren van veilige partner- en familierelaties
• Ethiek en persoon van de therapeut

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor hulpverleners die in hun werk te maken krijgen met psychopathologie en/ of  huiselijk geweld, c.q. willen leren hoe ze geweld en psychopathologie beter kunnen signaleren, bespreekbaar maken en behandelen.

Diegenen die de cursus willen gebruiken voor hun opleiding tot NVRG-erkend systeemtherapeut moeten de basiscursus van 132 uur voltooid hebben.

Accreditatie

De cursus is door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) erkend als specialistische cursus.

In overleg kunnen andere accreditaties worden aangevraagd.

Planning

Bij voldoende aanmeldingen start de volgende cursus in najaar 2018.

Deze cursus kan ook als “incompany-cursus” op maat aangeboden worden.
Voor een offerte kunt u contact opnemen met Marieke Römer.

Aantal deelnemers

Minimaal 12  - maximaal 16

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door middel van een email - met motivatie en Curriculum Vitae- naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) en .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken).

Literatuur

Reader wordt uitgereikt.

Terug naar Opleiding & Consultatie