Docenten

Aanmelding

Voor cursussen in het Lorentzhuis kunt u zich het hele jaar door schriftelijk aanmelden door middel van een brief met uw motivatie en curriculum vitae naar het secretariaat van het Lorentzhuis.

Voor incompany-trainingen kunt u een offerte aanvragen bij de docent van de betreffende cursus, via het secretariaat van het Lorentzhuis.

Kosten

Deze cursus wordt alleen nog incompany gegeven gezien de toenemende vraag daarnaar. U kunt  een offerte aanvragen bij de docenten van de betreffende cursus.

De kosten zijn nader overeen te komen afhankelijk van het aantal deelnemers  en de duur van de cursus. Deze behelst in principe 6 dagen maar kan ook in 3 dagen gegeven worden

Annuleringsregeling

 

Klachtenregeling

U kunt onze klachtenregeling hier downloaden.

Complexiteit van psychopathologie en huiselijk geweld in relaties (40 uur)

De cursussen systeemtherapie&psychiatrie en familiaal huiselijk geweld zijn samengevoegd in deze cursus.
Hulpverleners die werken met mensen met psychopathologie hebben vaak onvoldoende oog voor escalaties en geweldsdynamieken. En hulpverleners die werken met geweld hebben vaak onvoldoende oog voor psychopathologie. Het gaat hier om complexe problematiek waarvoor een systemische visie en aanpak onontbeerlijk is.
Belangrijke onderwerpen zijn:
• De spanning tussen diagnostiek van geweld en psychopathologie in relatie tot systemisch onderzoeken en interveniëren.
• Werken vanuit drie ordeningen van denken en handelen:
     -oorzaak-gevolg (wat is oorzaak van het probleem/ diagnose)
     -probleem in de context (samenhangen zien)
     -directe ervaring (werken met ervaring in het moment)
• Het in kaart brengen van destructieve gedragspatronen in de familie
• Therapeutische interventies bij complexe problematiek
• Aandacht voor de invloed van trauma
• Stimuleren van veilige partner- en familierelaties
• Ethiek en persoon van de therapeut

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor hulpverleners die in hun werk te maken krijgen met psychopathologie en/ of huiselijk geweld, c.q. willen leren hoe ze geweld en psychopathologie beter kunnen signaleren, bespreekbaar maken en behandelen.
Diegenen die de cursus willen gebruiken voor hun opleiding tot NVRG-erkend systeemtherapeut moeten de basiscursus van 132 uur voltooid hebben.

Accreditatie
De cursus is door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) erkend als specialistische cursus.
In overleg kunnen andere accreditaties worden aangevraagd.

Aantal deelnemers
Minimaal 12 - maximaal 16

Literatuur
De deelnemers krijgen toegang tot een digitale leeromgeving waarin alle literatuur staat en de andere benodigde lesstof. De cursus wordt afgesloten met een praktijkgerichte opdracht.
 

Terug naar Opleiding & Consultatie