Docenten

Aanmelding

Voor cursussen in het Lorentzhuis kunt u zich het hele jaar door schriftelijk aanmelden door middel van een brief met uw motivatie en curriculum vitae naar het secretariaat van het Lorentzhuis.

Voor incompany-trainingen kunt u een offerte aanvragen bij de docent van de betreffende cursus, via het secretariaat van het Lorentzhuis.

Kosten

Richtprijs: € 1200,- per dag per docent (wij werken bij voorkeur met twee docenten)
Bijkomende kosten:

Voor een offerte op maat kunt u contact opnemen met de Coördinator Opleidingen van het Lorentzhuis: Justine van Lawick.

Annuleringsregeling

 

Klachtenregeling

U kunt onze klachtenregeling hier downloaden.

Mobiel Lorentz Methodiek (1-4 dagen)

Het Lorentzhuis heeft een methodiek ontwikkeld voor families met meervoudige stress die zijn vastgelopen in de hulpverlening. Door naar de familie thuis te gaan en aan te sluiten bij hun visie wordt het vertrouwen hersteld kan de hulp weer effectief worden.

Het Lorentzhuis heeft een methodiek ontwikkeld voor families met meervoudige stress die zijn vastgelopen in de hulpverlening. Machteloosheid speelt zowel bij deze families als bij hun hulpverleners. De families verwijten hulpverleners dat ze niet de goede hulp bieden en hulpverleners vinden dat families niet goed meewerken. Door de veelheid aan problemen zijn er vaak vele instanties betrokken, zoals Algemeen Maatschappelijk Werk, Jeugdzorg, RIAGG, Psychiatrie, Verslavingszorg of Raad voor de Kinderbescherming.

Het Mobiel Lorentz-team heeft een methodiek ontwikkeld die erop gericht is de hopeloosheid weer om te buigen naar hoop en de initiatiefkracht van familieleden te mobiliseren. Door naar de familie thuis te gaan en aan te sluiten bij hun visie wordt het vertrouwen hersteld en kan de hulp weer effectief worden. De familieleden worden aangesproken als de experts van hun eigen leven. Dit doorbreekt passiviteit en nodigt uit tot het nemen van verantwoordelijkheid om hun eigen leven in betere banen te leiden.

Er is ook een DVD gemaakt die een weergave bevat van de essentiële elementen van deze behandeling, die in de film stap voor stap worden toegepast op twee geheel verschillende gezinnen. In aansluiting op deze methodiekontwikkeling heeft het Mobiel Lorentz-team een cursusprogramma ontwikkeld waarin de belangrijkste principes en interventies van deze aanpak worden behandeld en geoefend. De training duurt 1 tot 4 dagen, afgestemd op de behoefte van de organisatie en de cursisten.

In een cursus van één dag duurt wordt in de ochtend ingegaan op de uitgangspunten van de methodiek, geïllustreerd met fragmenten uit de hierboven genoemde film. In de middag komen casus aan bod, het liefst van de cursisten zelf, en worden diverse interventies uit deze methodiek besproken en geoefend.

Bij een cursus van meerdere dagen kunnen de verschillende stappen van de methodiek veel systematischer en uitvoeriger aan de orde komen. Dit betreft de volgende aspecten:

  1. Contact leggen
  2. Binnen komen en vertrouwen winnen
  3. Van adviserende hulpverlenerstaal naar gezamenlijke taal
  4. Van verlamming naar initiatief
  5. Van escalatie naar reflectie
  6. Van algemeen naar specifiek
  7. Van isolement naar verbinding
  8. Van illusies naar accepteren van de tragiek van het leven

In de cursus ligt de nadruk op de praktijk en oefenen.

Aanmelding: voor informatie over de mogelijkheden en een offerte op maat kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Lorentzhuis of met de Coördinator Opleidingen van het Lorentzhuis: Justine van Lawick 

Terug naar Opleiding & Consultatie