Zie ook

Cursussen (algemene info)

Het Lorentzhuis verzorgt diverse cursussen op het gebied van de systeemtherapie.
Voor een actueel aanbod: zie het algemene overzicht op de pagina Opleiding en Consultatie,

Om te beginnen is er de 2-jarige Intensieve Opleiding Systeemtherapie. De opleiding bestaat uit 212 uur theoretische scholing (overeenkomstig de NVRG richtlijnen) en één supervisiereeks. Met deze opleiding legt de cursist een belangrijke basis voor het traject tot NVRG-erkend systeemtherapeut.
 Deze opleiding is geaccrediteerd door verschillende verenigingen.

Dan is er nog de eenjarige opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker, geaccrediteerd door het SKJ en Registerplein. Voor een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch vaardige hulpverlener als de STW liggen er veel mogelijkheden binnen de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de welzijnssector. De inmiddels opgedane ervaring leert dat hulpverleners op allerlei plekken in de gezondheidszorg hun voordeel met de kennis en vaardigheden als STW-er

Naast de tweejarige en de eenjarige opleidingen biedt het Lorentzhuis diverse kortere cursussen van 3 maanden (40 uur). Het betreft cursussen op het gebied van ‘verbindend gezag en geweldloos verzet’,  ‘complexiteit van psychopathologie en familiaal huiselijk geweld’ en ‘mobiel lorentz’ . Deze cursussen zijn als ‘specialistische cursus’ erkend en geaccrediteerd door de NVRG.

Naast scholingsactiviteiten die plaatsvinden in het Lorentzhuis zelf is het ook mogelijk contact met ons op te nemen voor een incompany-cursus 'op maat' . Zo verzorgden wij diverse opleidingen ‘systeemgericht werken’ in de jeugdhulpverlening en jeugd-ggz en systeemgericht werken bij geweldsproblematiek in families . Ook valt te denken aan onderwerpen als gezinstherapie met jonge kinderen, creatieve gezinstherapie, systemische ouderbegeleiding, crisisinterventie, partnerschap en ouderschap, systeemvisie in coaching, werken met non-verbale middelen, mindfulnesstraining voor kinderen en ouders, verbindend gezag en geweldloos verzet in gezinnen, familiebeleid in de psychiatrie etc.


Tenslotte organiseert het Lorentzhuis ook regelmatig symposia en refereeravonden en kunnen medewerkers van het Lorentzhuis lezingen en workshops over uiteenlopende onderwerpen verzorgen. 


Voor vragen kunt u zich wenden tot de coördinator opleidingen Erik van der Elst, via het secretariaat van het Lorentzhuis.

Terug naar Opleiding & Consultatie