Docenten

Aanmelding

Voor cursussen in het Lorentzhuis kunt u zich het hele jaar door schriftelijk aanmelden door middel van een brief met uw motivatie en curriculum vitae naar het secretariaat van het Lorentzhuis.

Voor incompany-trainingen kunt u een offerte aanvragen bij de docent van de betreffende cursus, via het secretariaat van het Lorentzhuis.

Kosten

Opleiding STW:

Voor de cursus die start in 2019 gelden de volgende tarieven:
- Theoretische cursus:          € 4040
- Supervisie:                           €    810
Totaal (incl.1 reeks   supervisie):                      € 4850

(Exclusief te verwachten uitgaven voor aan te schaffen vakliteratuur, ca. 125 euro)

 

Data  van de opleidingsgroep die start in 2019:

Dag 1   vrijdag 13 september "19

Dag 2   vrijdag 27 september "19

Dag 3   vrijdag 11 oktober "19

Dag 4   vrijdag 1 november "19

Dag 5   vrijdag 15 november "19

Dag 6  vrijdag 13 december "19

Dag 7   vrijdag 10 januari 2020

Dag 8  vrijdag 7 februari "20

Dag 9   vrijdag 13 maart "20

Dag 10  vrijdag 4 april "20

Dag 11  vrijdag 17 april "20

Dag 12  vrijdag 29 mei "20

Dag 13  vrijdag 12 juni "20

Dag 14  vrijdag 26 juni "20

             


 

Annuleringsregeling

 

Klachtenregeling

U kunt onze klachtenregeling hier downloaden.

Opleiding tot systeemtherapeutisch werker (STW) (1 Jaar)

Opleiding tot STW

De afkorting STW staat voor systeemtherapeutisch werker. De systeemtherapeutisch werker wordt opgeleid als een generalist met een systeemtheoretisch referentiekader. In de opleiding leer je om samen met cliënten hun zorgen en hulpvragen in kaart te brengen en deze te verbinden met hun sociale en relationele context. Vanuit deze contextuele analyse volgen interventies die aansluiten bij die specifieke cliënten en hun omgeving.In de opleiding komen de basisprincipes van het systemisch denken aan bod en de principes van de hulpverlening van aanmelding, intake behandeling en afsluiten van een behandeling.


Met de komst van de STW wordt voorzien in een maatschappelijke behoefte en kunnen veel meer mensen en organisaties de vruchten plukken van een systemische aanpak. Voor een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch vaardige hulpverlener als de STW liggen er veel mogelijkheden binnen de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de welzijnssector. De hulpverlening kan ambulant, in deeltijd, klinisch of in een residentiële omgeving plaatsvinden. We denken aan hulpverleners in ouder-kind teams, sociale teams, buurtteams, crisisdiensten, F-ACT teams, gezinsvoogden POH’ers, SPV’ers, maatschappelijk werkers in de GGZ, in de eerste lijn, welzijnszorg, verpleeghuiszorg, verslavingszorg en geestelijke en/of lichamelijke gehandicapten zorg, forensische zorg etc.

De opleiding sluit aan bij de meeste voorkomende problemen in relaties en gezinnen, zoals opvoedingsproblemen, partner relatieproblemen, vechtscheidingen, opnieuw samengestelde gezinnen, familiaal huiselijk geweld, kindermishandeling, psychiatrische problemen, en verslavingsproblematiek.

Na afronding van de opleiding kan de systeemtherapeutisch werker:

Verschillen met de opleiding tot systeemtherapeut
De opleiding tot systeemtherapeutisch werker is iets anders dan de opleiding tot systeemtherapeut, ook al zijn er overeenkomsten. Het verschil tussen de systeemtherapeutisch werker en een systemtherapeut houdt in:

Competentiegericht onderwijs
De inhoud van de  van de cursus is afgestemd op de competenties die de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG) stelt als kwaliteitscriteria voor het beroep van systeemtherapeutisch werker. In de opleiding tot systeemtherapeutisch werker wordt gewerkt vanuit basis competenties. Deze vallen uiteen in twee categorieën:

1.     Kennis van de principes die ten grondslag liggen aan systeemtherapie.

2.     Vaardigheden om systeemgesprekken te initiëren, uit te voeren en af te sluiten.

Omvang en opbouw van de opleiding STW

De Opleiding tot Systeemtherapeutiusch Werker duurt 1 jaar en bestaat uit 100 uur cursorisch onderwijs en één reeks groepssupervisie. De opleiding van 100 uur wordt gegeven in 14 losse dagen van telkens 7 uur, ongeveer één maal in de drie weken. De lesdagen duren van 9.30 uur tot 17.30 uur met een lunchpauze van een uur.

Na verloop van een aantal cursusdagen wordt gestart met de groepssupervisie, die parallel loopt aan het opleidingstraject, zodat cursus en de praktijk nog beter worden geïntegreerd. Aan een groepssupervisie nemen drie tot vier cursisten deel. Afhankelijk van het aantal deelnememde cursisten en de tijdsduur wordt het aantal zittingen bepaald waarvan het minimum 9 is.

Om goed aan te sluiten bij de doelstelling van de opleiding, namelijk het zich eigen maken van de theorie en praktijk van de systeemtherapeutisch werker, gaan de cursisten in de periode tussen tussen de lesdagen door in hun eigen werksituatie aan de gang met opdrachten.

 

Er start ieder jaar in het najaar een nieuwe opleidingsgroep.


Opleidingseisen
De vooropleidingseisen voor LID STW zijn:


Aanmelden
Ben je geïnteresseerd in deze eenjarige opleiding dan kan je je het hele jaar door aanmelden door een brief te sturen met jouw motivatie en Curriculum Vitae of door een mail te sturen naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken). Bellen met ons secretariaat kan van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur op telefoonnummer: 023 5310346

 

Voorafgaand aan de start van de opleiding vinden selectiegesprekken plaats.

 

Aantal deelnemers

Minimaal 12 en maximaal 18 deelnemers.

 

Erkenning en registratie
De opleiding STW is erkend door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en gezinstherapie (NVRG) als onderdeel van de registratie tot Systeem Therapeutisch Werker (STW). Elke deelnemer die de STW-opleiding succesvol heeft voltooid (inclusief de 24 uur groepssupervisie) kan zich registreren bij de NVRG. Om voor registratie in aanmerking te komen moet de afgeronde opleiding zijn aangevuld met nog minimaal 12 individuele supervisies. Deze supervisie kan gevolgd worden bij één van de hoofddocenten van de opleiding of bij een andere, door de NVRG erkende, supervisor.

Met de registratie bij de NVRG ontvangt de STW beroepserkenning van systeemtherapeutisch werker. Met dit lidmaatschap kan de systeemtherapeutisch werker deelnemen aan activiteiten die de NVRG organiseert, bijdragen om het systeemtheoretisch denken en werken verder te professionaliseren, uit te dragen en te verspreiden. Bovendien krijgt men als lid van de vereniging ook toegang tot het kwartaalblad systeemtherapie, tot congressen en andere NVRG activiteiten.

Voor meer informatie over de vooropleidingseisen, de competenties en de opleiding tot STW verwijzen wij naar het opleidingsreglement op de site van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG): http://www.nvrg.nl

Accreditatie
Accreditatie voor deze opleiding is toegekend door SKJ en Registerplein (GGZ-agogen, Maatschappelijk Werk & Sociaal Agogen). Accreditatie voor overige verenigingen geschiedt in overleg.

Terug naar Opleiding & Consultatie