Dit wordt aangeboden door

Zie ook

Mobiel Lorentz: hulpverlening aan huis

Sinds januari 2006 bestaat er een project in het Lorentzhuis voor families die zijn vastgelopen in de hulpverlening. Zowel de familie zelf als hulpverleners (huisartsen, GGZ, Jeugdhulpverlening, reclassering, meldpunt huiselijk geweld en anderen) kunnen bij dit project aanmelden. Wij bezoeken de familie thuis en brengen samen met hen in kaart wat er is misgegaan in de hulpverlening en welke problemen en hulpvragen er bestaan. Wij gaan uit van de beleving en gedachten van de verschillende familieleden en sluiten daarbij aan. De problemen kunnen meerdere gebieden betreffen: relationele problemen, ernstige conflicten die soms geheel uit de hand lopen, schulden, alcohol en/of drugs gebruik, opvoedingsproblemen, problemen in de buurt, onbegrepen lichamelijke klachten, sociaal isolement.
Door aan te sluiten bij de vraag en de visie van de familie zelf en het contact met andere hulpverleners alleen via de familie te laten lopen kan het vertrouwen in de hulpverlening groeien en kan hulpverlening weer effectief worden. Indien mogelijk bieden wij die hulp in het Lorentzhuis zelf. Waar nodig kunnen wij gericht verwijzen. Maar voorop staat het geloof in de gezinnen als de ‘experts’ van hun eigen leven: dit doorbreekt het gevoel van machteloosheid en nodigt uit tot het nemen van verantwoordelijkheid om hun eigen leven in betere banen te leiden.

Inmiddels zijn vele families langs deze weg geholpen, allen met een redelijk tot zeer positieve uitkomst.
 

Terug naar Systeemtherapie