Dit wordt aangeboden door

Zie ook

Project: Kinderen uit de knel

Kinderen lijden onder strijdende ouders, zeker wanneer die strijd doorgaat na de scheiding. En ouders lijden onder de machteloos makende strijd. Gebleken is dat een groepsaanpak bij deze problematiek vaak goed werkt.  

Oudergroep en kindergroep

Wij bieden een groepsprogramma aan voor zes ouderparen en hun kinderen.

De oudergroep (ex-partners) komen 8 keer 2 uur bij elkaar.

In dezelfde tijd komen de kinderen in een groep bij elkaar.

De ouders werken aan het doorbreken van de destructieve patronen en aan het vinden van oplossingen voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. De groepsleden blijken elkaar goed te kunnen helpen. De twee therapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en oefeningen die ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te maken.

De kinderen maken met elkaar films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Zij kunnen hier ook over spreken maar het hoeft niet. Wij richten ons op de krachten van de kinderen en op het vergroten van weerbaarheid.

Aan het eind wordt geëvalueerd en kijken we met ouders en kinderen of er nog een vervolgtraject nodig is.

Wanneer en waar

Naar verwachting zal in september 2017 de dertiende groep van start gaan. De groepen zijn doorgaans gepland op dinsdag, woensdag - ofwel donderdagmiddagen van 15:30 - 17:30 uur. Locatie: Lorentzhuis of KJTC.

 

Aanmelden

Ouders kunnen zich aanmelden voor dit project; alleen als beide ouders willen mee doen kan het doorgaan. Zie hiervoor onder aanmelden.

Verwijzers kunnen ook aanmelden wanneer beide ouders gemotiveerd zijn. Na een overleg met de verwijzer dienen de ouders zich zelf ook nog aan te melden.

De aanmeldingen voor dit project zijn enorm opgelopen de afgelopen maanden en er is een behoorlijke wachtlijst ontstaan. Groep vijf draait en groep zes gaat 7 mei van start. Wij kunnen momenteel drie groepen per jaar aanbieden, te beginnen in januari, mei en september. Dat kan betekenen dat u soms even geduld moet hebben voor u aan de beurt bent.
Hulpverleners van andere instellingen worden getraind, er wordt hard gewerkt aan een boek dat de methodiek beschrijft en de Vrije Universiteit van Amsterdam is een onderzoek gestart naar de werkwijze van het project . Door ook andere hulpverleners te trainen hopen we binnen afzienbare tijd het aanbod hier en in de rest van het land te kunnen uitbreiden.

Kosten

Doorgaans kunnen de kinderen worden ingeschreven en zal de zorgverzekeraar de behandeling vergoeden.

Vragen

Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de coördinator van Kinderen uit de Knel. Ze is op maandag en donderdag telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 onder nummer 0626824470.

Bovenstaand nummer is voor informatie en procedure, niet voor direct klinische hulp. Bel als u vragen heeft niet het Lorentzhuis of het KJTC.

Nieuw:

Het 'Kinderen uit de Knel" aanbod heeft een meer jaren subsidie van het ministerie van VWS ontvangen!

Dit betekent o.a. dat zij nu:

-meer ruimte hebben op de wachtlijst voor het groepsaanbod (op dit moment zijn er plekken beschikbaar!);

-de mogelijkheid hebben om telefonisch mee te denken over een mogelijke aanmelding;

-via het mailadres .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) of via het contactformulier op de website vragen rondom aanmeldingen kunnen beantwoorden;

- middels een gesprek, ook eventueel met ouders en/of kinderen,  kunnen meedenken over een mogelijke aanmelding.

Stuur uw vraag of verzoek naar het mailadres .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) of via het contactformulier op de website

en een van de teamleden neemt  z.s.m. contact met uw op.

Namens het Kinderen uit de Knel kernteam;

Justine van Lawick, Margreet Visser, Erik van der Elst, Flora van Grinsven, Elisabeth van der Heide, Daniëlle Steggink, Jeroen Wierstra en Evelyn Wilms

Terug naar Systeemtherapie