Als het misgaat thuis: grootbrengen en hulpverlenen met vallen en opstaan

Wat doet het met ouders als er van buitenaf wordt ingegrepen in het gezin vanwege zorgen over de veiligheid van de kinderen? Wat kunnen we leren van hun ervaringen? Wat hebben ouders en professionals met elkaar gemeen, en wat kunnen zij van elkaar leren?

Middagsymposium

29 NOVEMBER 2018 in De Balie in Amsterdam
Als het misgaat thuis – grootbrengen en hulpverlenen met vallen en opstaan

Met bijdragen van ouders, van Marion Beckers, raadsheer Gerechtshof Amsterdam, Flora van Grinsven, klinisch psycholoog, traumabehandelaar en systeemtherapeut.

Keynote speaker: Peter Adriaenssens, vertrouwensarts en kinder- en jeugdpsychiater,
auteur van o.a. Opvoeden is een groeiproces en
Verbolgen verbonden.

Accreditatie wordt aangevraagd voor: FGzP, NVRG, NIP-K&J/NVO-OG en SKJ
Voor ouders is subsidie aangevraagd.
Voor tegemoetkoming in de toegangskosten:
bel 0(031) 6 28 76 35 06

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier
Prijs met boek: € 100, =
Prijs zonder boek (winkelprijs: € 28, =) € 85, =

Uw inschrijving is pas definitief als het verschuldigde bedrag door u is overgemaakt (zie Algemene Voorwaarden)

Aanleiding voor dit symposium is het boekproject Als het misgaat thuis. Verhalen van ouders van Paulien Bom, publicist en Herman Baartman, emeritus-hoogleraar preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling. Zij interviewden ouders bij wie is ingegrepen door professionals vanwege zorgen over de veiligheid van de kinderen. Ook spraken zij met ouders en professionals samen over hun ervaringen. Eens te meer werd duidelijk dat zowel grootbrengen van kinderen als hulpverlenen een zaak is van vallen en opstaan.

In dit symposium gaat het over dit vallen en opstaan. Ouders en hulpverleners hebben, als het gaat om zorg voor veiligheid thuis, meer met elkaar gemeen dan ze meestal denken. Wat zijn hun ervaringen en wat kunnen wij hiervan leren? De sprekers op deze middag zullen ieder vanuit hun eigen perspectief vertellen over hun kwetsbaarheid en beperkingen, over de pijn van vallen en de moeite van weer opstaan en over de trots en het geluk als dat laatste gelukt is.

Programma
12.45-13.30  inschrijving
13.30-13.40  opening dagvoorzitter Erik van der Elst
13.40-13.55  Grootbrengen met vallen en opstaan René Haring
13.55-14.20  Hulpverlenen met vallen en opstaan Flora van Grinsven
14.20-14.30  column: Honger Else Hofma- Bergman
14.30-14.45  Jeugdzorg- wat doet de ouder ertoe? Mijke Schoonmade van Leeuwen
14.45-15 10  Rechtspreken, recht doen Marion Beckers
15.10-15.30  theepauze
15.30-16.15  Open kaart Peter Adriaenssens
16.15-16.25  Hoor en zie elkaar Ellen Hazebroek
16.25-16.35  Interactie met de zaal Erik van der Elst
16.35-16.40  Als het misgaat thuis, verhalen van ouders Overhandigen van het eerste exemplaar Paulien Bom
16.40-16.50  En nu? Micha de Winter
16-50-16.55  Afronding Erik van der Elst
 

Peter Adriaenssens is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Katholieke Universiteit Leuven, directeur van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant, veelzijdig auteur over grootbrengen en hulpverlenen. Als weinig anderen is hij vertrouwd met de beladen relatie tussen ouders en professional als er zorgen zijn om de veiligheid van het kind.

Marion Beckers is sinds 2005 werkzaam als familie- en jeugdrechter, sinds 2015 als raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam, tot juli 2018 voorzitter van het team familie- en jeugdrecht. Haar bijzondere interesses betreffen het jeugdbeschermingsrecht en complexe scheidingen. Om goed recht te kunnen spreken moet je, vindt ze, proberen het onderliggende conflict te begrijpen en een beslissing nemen die het conflict zo snel en duurzaam mogelijk beëindigt.

Erik van der Elst is vrijgevestigd relatie- en gezinstherapeut, dramatherapeut en consultant in het Lorentzhuis te Haarlem.

Flora van Grinsven is klinisch psycholoog, relatie- en gezinstherapeut, werkzaam bij het Lorentzhuis in Haarlem. Haar specifieke expertises betreffen jonge kinderen, ouderschap, hechting en complexe echtscheidingen. Ze heeft veel ervaring in het werken met gezinnen waar conflicten en geweld voorkomen.

René Haring is ouder/ervaringsdeskundige en oprichter van ‘Agressie, en daarna?’

Ellen Hazebroek is ouder/ervaringsdeskundige, lid van een cliëntenraad Save, Samen Veilig Midden Nederland en vrijwilliger bij het LOC, Zeggenschap in Zorg.

Else Hofma-Bergman, moeder

Mijke Schoonmade van Leeuwen is ouder/ervaringsdeskundige en lid van cliëntenraad Save, Samen Veilig Midden Nederland.

Micha de Winter is emeritus-hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken, lector Jeugd aan de Hogeschool Utrecht, voorzitter van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg en auteur van o.a. ‘Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding. Vanachter de voordeur naar democratie en verbinding.’ 


Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door

Triodos Foundation & Stichting het R.C. Maagdenhuis

 

Inschrijven

Persoonsgegevens

Inschrijven als


Voor professionals


Voor ouders

Lid cliëntenraad

Accreditatie voor professionals

Accreditatie wordt aangevraagd voor NVRG, FGzPt, NVvP, NIP/NVO en SKJ. Vink de beroepsverenigingen aan waarvoor u accreditatie wilt:

Factuurgegevens

algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen:
inclusief boek € 100,-
zonder boek € 85,-.
 
Uw inschrijving wordt definitief als het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting Mobiel Lorentz te Haarlem o.v.v. uw naam. Het rekeningnummer is:
NL37 INGB 0007 5777 70
 
Voor de buitenlandse deelnemers:
IBAN: NL37 INGB 0007 5777 70
Swift: INGBNL2A
 
Tot 4 weken voor het begin van de studiedag kunt u uw aanmelding annuleren. Dit kan alleen schriftelijk, per email aan info@lorentzhuis.nl. Bij annulering vóór 1 november 2018 berekenen wij 15 euro administratiekosten. Bij annulering vanaf 1 november 2018 bent u 100% van het totaalbedrag verschuldigd. Wel kunt u zich laten vervangen door een collega. Graag vernemen wij dit per email aan info@lorentzhuis.nl.