Femke Valentijn

Femke Valentijn is kinder- en jeugdpsychiater, sinds 2004. Zij is opgeleid in Amsterdam bij de Vrije Universiteit en heeft haar psychiatrieopleiding doorlopen bij GGZ-Ingeest in Amsterdam. De vervolgopleiding voor kinder-en jeugdpsychiatrie heeft zij afgerond bij de Bascule, Academisch Centrum voor Kinder-en Jeugdpsychiatrie in Amsterdam. Sindsdien heeft zij diverse functies vervuld binnen de Bascule o.a. als behandelverantwoordelijke van een observatie-en crisisafdeling voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar en consultatief psychiater van verschillende afdelingen voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. Naast haar ervaringen binnen een grote instelling wil zij zich nu ook gaan richten op de meer kleinschalige patientenzorg binnen het Lorentzhuis waar direkt, persoonlijk patientencontact en korte lijnen met verwijzers en collega’s op de voorgrond staan

Femke heeft een EMDR certificaat met aantekening voor kinderen en jeugd. Ze heeft binnen de Bascule ook ervaring opgedaan met ‘geweldloos verzet’, een methodiek die ontwikkeld is voor gezinnen rondom jongeren met ernstige gedragsproblemen. Ze stemt haar aanpak en therapievorm zoveel mogelijk af op de individuele patient. Medicatie wordt alleen waar het nodig is, altijd weloverwogen en in goed overleg met ouders, ingezet. In haar werk heeft zij gemerkt dat het betrekken van de omgeving van het kind van het grootste belang is. Er kan alleen een compleet beeld van het kind of jeugdige verkregen worden door het betrekken van belangrijke derden. Haar stijl wordt gekenmerkt door het creëren van een veilige, respectvolle behandelrelatie en samenwerking met het kind of de jeugdige en zijn of haar verzorgers.

Heeft contracten met Achema en De Friesland

Terug naar Jong Lorentz

Overige Jong Lorentz medewerkers