Saskia van Deursen

Saskia van Deursen is kinder-en jeugdpsychiater, systeemtherapeut, psychodynamisch psychotherapeut , EMDR-therapeut.
Ze werkt sinds 2001 in het Lorentzhuis. Tot maart 2003 combineerde zij haar eigen praktijk met haar baan bij de Bascule (academisch centrum voor kinder-en jeugdpsychiatrie) waar zij vanaf 1999 werkte. Ze voltooide in 1989 haar opleiding tot kinder-en jeugdpsychiater in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam waarna ze tot 1999 werkte in de Riagg Zuid-Oost te Amsterdam. Zij heeft veel ervaring opgedaan met onderwijs geven aan jonge dokters en psychiaters in opleiding.
In haar praktijk voor kinderen van 0-23 jaar en hun ouders, is Saskia een algemeen kinderpsychiater. Zij is dus niet specialist op één terrein. Ze heeft meer dan gemiddeld ervaring in het werken met gezinnen en hun ouders die getroffen zijn door een traumatische gebeurtenis, en/ of waar kinderen last hebben van autismespectrum-en/of ADHD-problematiek. Ze heeft oog voor de krachten en hulpbronnen van verzorgers of betrokkenen rondom de jeugdige of het kind. In geval van een chronische ziekte of handicap is er naast behandeling ook aandacht voor de betekenis hiervan voor belangrijke betrokkenen (zoals ouders, broers en zusters, familie,vrienden of leerkrachten en klasgenoten).
Indien daarvoor toestemming wordt gegeven zal zij zoveel mogelijk de samenwerking opzoeken met belangrijke betrokkenen rondom het kind; zoals het gezin en de school. Een belangrijk motto in haar werk is: ”Met z’n allen, met gebruik van ieders specifieke ervaring en deskundigheid, kom je altijd verder dan ieder apart”.
 

Terug naar Jong Lorentz

Overige Jong Lorentz medewerkers