Eliane Wiebenga

Eliane Wiebenga is klinisch psycholoog, pedagoog en systeemtherapeut.

Achtergrondinformatie:

Al tijdens de studie ging mijn interesse niet alleen uit naar het individu, maar ook naar diens omgeving. Het is mijn overtuiging dat partners, ouders, broers en zussen, maar ook grootouders, leerkrachten, collega's en andere belangrijke personen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van of leren omgaan met problemen. De keus om mij te specialiseren in de gezins- en relatietherapie was dan ook snel gemaakt. Daarnaast heb ik in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met ouder- en teambegeleiding. Sleutelwoorden in mijn werkwijze zijn samenwerking, dialoog en geloof in de veerkracht van mensen.

In de gesprekken maak ik ook graag gebruik spel, tekeningen en diverse andere 'non-verbale' werkvormen ('Taal erbij', Yucel-methode, diverse spelvormen).
In mijn werk laat ik mij ook graag leiden door feedback van cliënten. Alleen dan kan ik zo goed mogelijk aansluiten bij hun wensen en ideeën over wat voor hen goed werkt.

Naast partnerrelatie- en gezinstherapie heb ik altijd een passie gehad voor het begeleiden van ouders van zowel jonge als oudere en ook jongvolwassen kinderen. Sinds 2005 heb ik mij als therapeut en opleider gespecialiseerd in de methodiek 'verbindend gezag en geweldloos verzet', die door Prof. Haim Omer (Tel Aviv) ontwikkeld is voor gezinnen met jongeren met ernstige gedragsproblemen (woede-uitbarstingen, agressie, risicovol gedrag, maar ook schoolweigering, computerverslaving, ernstige angst en dwang, eetstoornissen e.d.  e.d. ). Hoofddoel is het doorbreken van de machteloosheid van ouders en het coachen van de ouders naar een nieuwe vorm van gezag, gebaseerd op de principes van geweldloos verzet: verbindend gezag. Deze vorm van gezag wordt gekenmerkt door vriendelijk doch vastberaden 'verzet' tegen specifiek ongewenst gedrag (herstel van gezag) en tevens het actief verbeteren van de relaties binnen het gezin (herstel van hechting en verbinding). De concrete handelingen/interventies staan beschreven in het boek "Geweldloos verzet in gezinnen" (Omer en Wiebenga, 2e herziene druk, 2015). Naast de individuele begeleiding van gezinnen en ouders bestaat er 2x per jaar de mogelijkheid tot deelname aan een oudercursus rond deze methodiek. Ook start er 1x per jaar in het Lorentzhuis een 6-daagse specialistische cursus "Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet" voor professionals.

Kwalificaties:

Eliane Wiebenga is erkend in het BIG-register als GZ-psycholoog en Klinisch Psycholoog.
Tevens is zij opleider, supervisor en leertherapeut van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en supervisor en leertherapeut van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. 
Zij heeft gepubliceerd over 'ouderbegeleiding', over 'systeemgericht werken in de jeugdhulpverlening' en over 'verbindend gezag' en is co-auteur van Prof. Haim Omer van het boek 'Geweldloos verzet in gezinnen" (2e herziene druk, 2015).

Na 18 jaar in instellingen voor ambulante en klinische GGZ werkt zij sinds 2000 in het Lorentzhuis als systeemtherapeut, docent, supervisor, leertherapeut en coach. Daarnaast geeft zij lezingen, workshops en trainingen ‘op maat’.

Praktische informatie Eliane Wiebenga
Hulp aan kinderen, jongeren, ouders en gezinnen: geen contracten meer met gemeenten.
Hulp aan volwassenen/paren: geen contracten meer met zorgverzekeraars.
Therapie bij Eliane Wiebenga kan dus niet gedeclareerd worden bij gemeente of zorgverzekeraar (ook niet op restitutiebasis).
Kosten voor zelfbetalers volgens tarief van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) voor 'onverzekerd product'.
In 2019 bedraagt dit: € 105,- per 45 min. (resp. € 140,- per 60 min en € 210,- per 90 min).

Actuele wachtlijst 1 januari '19:
Komende maanden geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

 

Terug naar Lorentzhuis

Overige Lorentzhuis medewerkers