Herman Delpeut

Herman Delpeut werkt sinds 2000 als psychiater/systeemtherapeut in het Lorentzhuis.
In zijn therapieën (individueel, partnerrelatie-therapie en gezinstherapie) wordt aandacht besteed aan het brede verband waarin mensen zich bewegen zoals de persoonlijke geschiedenis, de familiegeschiedenis en de patronen die ontstaan in de relaties met anderen. Het doel van de therapie is om samen patronen te ontdekken en oplossingen te zoeken die zoveel als mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt.
Onder andere vanuit zijn brede ervaring als tropenarts, huisarts en in de sociale psychiatrie maakt hij als dat nodig is gebruik van een biologische benadering, bijvoorbeeld in de vorm van medicatie of aanvullende onderzoeken. Deze interventie wordt altijd in een breder, therapeutisch, kader geplaatst.
Herman Delpeut werkt vooral met cliënten in de leeftijdscategorie vanaf de jong volwassenen tot en met de derde levensfase. Naast zijn praktijk in het Lorentzhuis is hij opleider en supervisor bij de NVRG. Hij geeft les binnen de opleiding van het Lorentzhuis en is opleider Systeemtherapie voor psychotherapeuten- in- opleiding bij de RINO in Amsterdam.
 

Heeft contracten met Achmea, CZ/Ohra/Delta Lloyd, Multizorg, DWS

In verband met te lange wachtlijst heeft Herman Delpeut een aanmeldingsstop.

Terug naar Lorentzhuis

Overige Lorentzhuis medewerkers