Lia Felix

Lia Felix werkt sinds 1993 in de geestelijke gezondheidszorg en is vanaf 2001 geregistreerd als psychiater. Zij specialiseerde zich in systeembehandelingen en werkt sinds 2006 in het Lorentzhuis met cliënten die zijn vastgelopen in hun partnerrelatie, ouder-kindrelatie of andersoortige relaties. Deze relationele verstoringen veroorzaken vaak grote eenzaamheid bij alle betrokken partijen. Zij zoekt samen met de betrokkenen naar wegen om emoties te leren begrijpen en te verhelderen zodat er nieuwe openingen komen in de ontmoetingen met elkaar. Zo krijgen de verstoorde relaties de kans zich te verbeteren en te verdiepen. Ze doet dit door partners te helpen stil te staan bij hoe zij op elkaar reageren. Vervolgens helpt ze hen bewust te worden van onderliggende gevoelens en hechtingsverlangens die een onuitgesproken rol spelen in de communicatie en conflicten. In haar werk gebruikt ze zowel verbale als non-verbale technieken. Haar methodiek is veelal gebaseerd op EFT (emotionallyfocusedtherapy.nl). Haar houding wordt door cliënten beschreven als vriendelijk,onderzoekend,vasthoudend en betrokken.


Samen met Justine van Lawick is zij een partner-relatie groep gestart, genaamd ”Houvast: relatietherapie in groepsverband”. Dit groepsaanbod is gericht op paren die hun relatie willen verbeteren. (zie website). Zij werkt verder als systeemconsulent voor instellingen en vrijgevestigde collegae die kampen met moeizaam verlopende behandelingen. Daarnaast verzorgt zij leertherapie voor psychiaters in opleiding en voor de NVRG. Verder geeft zij systeemsupervisie in het kader van het NVRG opleidingstrajekt alsmede het EFT opleidingstrajekt ( ICEEFT).

Haar wachtlijst is tijdelijk gesloten.

Zij heeft alleen contracten met de volgende verzekeraars: Zilveren Kruis Achmea Groep

Terug naar Lorentzhuis

Overige Lorentzhuis medewerkers