Dit wordt aangeboden door

Zie ook

Emotionally Focused Therapy (EFT): op emoties en hechting gerichte relatietherapie

EFT is de afkorting van Emotionally Focused Therapy. EFT-relatietherapie is bedoeld voor paren die vastlopen in een patroon van conflicten of juist verwijdering ervaren. Vaak zijn partners gevangen geraakt in een patroon van negatieve reacties die het gevoel van verbondenheid en veiligheid aantasten. Door zich bewust te worden van de onder dit patroon liggende gevoelens en verlangens kan dit doorbroken worden. De onderlinge verbondenheid wordt vergroot, zowel in de basis van de relatie als in het dagelijks leven. Partners leren om ruzies of vernietigende dialogen om te buigen naar gesprekken waar men steun kan vragen en bieden. Onderzoek heeft uitgewezen dat EFT geschikt is voor paren van verschillende geaardheid, culturele achtergrond, in verschillende levensfasen en ook bij paren die te maken hebben met verlies, depressie en trauma.

Deze vorm van partnerrelatie therapie is ontworpen door Sue Johnson. Zij laat zien dat het begrijpelijk is dat partners soms in een patroon verstrikt raken dat steeds heftigere vormen gaat aannemen. Partners kunnen steeds vervallen in dezelfde conflicten, waarbij zij elkaar verwijten maken, of zich juist afsluiten , waarbij zij zich steeds verder van elkaar verwijderd gaan voelen. Hoe langer zo’n patroon bestaat hoe sneller het patroon in werking treedt, hoe meer de relatie erdoor raakt ‘besmet’ en hoe moeilijker het wordt dit te doorbreken.

De therapeut helpt deze patronen te herkennen waardoor je er meer zicht op krijgt en ermee kunt stoppen. Bewustwording van de emoties die een rol spelen in het reageren op elkaar is hierbij van belang. Deze emoties hebben vaak hun wortels in eerdere pijnlijke ervaringen die je hebt opgedaan in relaties met ouders, broers, zussen en andere belangrijke mensen in je leven. Deze oude kwetsuren kunnen opspelen wanneer je je in de partnerrelatie bedreigd voelt waardoor het gevoel van veiligheid raakt aangetast. Gevoelens die daarbij vaak een rol spelen zijn bijvoorbeeld angst voor verlating, angst niet de moeite waard te zijn, angst voor kritiek, voor afwijzing. Je voelt je bedreigd, wanneer je je onterecht bekritiseerd, genegeerd of niet begrepen voelt door je partner. En wanneer iemand zich bedreigd voelt in een liefdesrelatie kan die niet anders dan vluchten voor die angst, ertegen vechten of totaal verlamd raken. Vechten heeft vaak de vorm van beschuldigen, terwijl je in feite juist aan het vechten bent voor het behoud van contact. Vluchten/terugtrekken is een manier om jezelf te beschermen tegen de pijn of verdriet die je ervaart als de ander je afwijst of niet beschikbaar lijkt. Verlammen gebeurt vaak wanneer je je zo onmachtig voelt dat je niet meer weet wat te zeggen of te doen. Door hier bij stil te staan en te begrijpen hoe kwetsuren uit het verleden meespelen in de huidige relatie, kunnen de patronen veranderen in nieuwe patronen. De therapeut zal zich richten op het vergroten van veiligheid en intimiteit en daarbij het voelen en uiten van emoties stimuleren: via de emoties komt de beweging en verandering. Beide partners worden gesteund in het leren accepteren van eigen gevoelens en die van de ander. Hierdoor ontstaat ook ruimte om de ervaringen die ten grondslag liggen aan deze emoties te gaan delen en komt er begrip voor het verband tussen ervaringen uit het heden en kwetsuren uit het verleden. Deze bewustwording helpt om het destructieve reactiepatroon in een vroeg stadium te onderkennen en te stoppen. Het herkennen van eigen emoties helpt om ook open te gaan staan voor de emoties van de ander in plaats van te vervallen in verwijten richting de partner of in zelfverwijt. Het wordt weer mogelijk elkaar te steunen en zo een veilige basis met elkaar creëren.

In het Lorentzhuis wordt deze vorm van therapie bij voorkeur in groepsverband gegeven, omdat de herkenning en steun van groepsleden de effectiviteit van deze relatietherapie vergroten. Het is echter ook mogelijk om als individueel paar deze vorm van therapie te krijgen.

Meer informatie is te lezen in het boek dat Sue Johnson speciaal voor cliënten heeft geschreven:
“Houd me vast, zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie”
Uitgeverij Kosmos, ISBN978902153982

Zie ook de informatie op de landelijke website www.emotionallyfocusedtherapy.nl


 

Terug naar Systeemtherapie